تبلیغات
نفت و اقتصاد و چیزهای دیگر - مصاریع گمشده

مصاریع گمشده

تاریخ:1387/11/5-15:05

 

فرهنگ ایرانی به کرات ثابت کرده که برای درک بهتر و عمیق‌تر یک حکم یا یک دستور و یا یک قانون، تمایل جدی به تبدیل آن قواعد به زبان شعر دارد؛ چرا که زبان مقفی عموما زیباتر و شیواتر و تاثیر‌گذارتر است. اما بارها پیش آمده که از یک بیت شعر، فقط آن قسمت مورد نظر را استخراج کرده‌ و بقیه‌ی شعر را هم به دست فراموشی سپرده‌ایم. مثلا در عبارت «چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا»، کاملا مشخص است که این عبارت، فقط یک مصرع از یک بیت است. ولی آیا مصراع قبلی این بیت را هم به خاطر سپرده‌ایم.

من سعی کردم برخی از این مصاریع گمشده را پیدا کنم.

حالا اگر کسی چیز دیگری هم پیدا کرد، لطفا در ذیل همین‌جا کامنت بگذار تا لیست دقیق‌تر و جامع‌تری به دست آید.

=====================================

 

-  آب ارچه همه زلال خیزد /  از خوردن پر، ملال خیزد

-  صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی  /  بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

- گر نخل وفا برندهد، چشم تری هست  /  تا ریشه در آب است امید ثمری هست

- من خاک کف پای تو در دیده کشم  /  تا کور شود هرآنکه نتواند دید

- بزرگی سراسر به گفتار نیست  /  دوصد گفته چون نیم کردار نیست

- مرد آخربین، مبارک بنده‌ایست  /  در پس هر گریه آخر خنده‌ایست

- چو علم آموختی از حرص، آنگه ترس کاندر شب  /  چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا

- مرو به هند، ‌برو با خدای خویش بساز  /  به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است

- خوش بود گر محک تجربه آید به میان  /  تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد

- از تنگی چشم فیل معلومم شد  /  کانان که غنی‌ترند، محتاج‌ترند

- گر بگویم که مرا بی تو پریشانی نیست  /  رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر

- اندر آیینه چه بیند مرد عام  /  آنچه بیند پیر اندر خشت خام

- چو فردا شود فکر فردا کنیم  /  چنان به که امشب تماشا کنیم

- به غمخوارگی چون سرانگشت من  /  نخارد کس اندر جهان پشت من

- آندم که دل به عشق دهی، خوش دمی بود  /  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

- به پیری رسیدم در این کهنه دیر  /  جوانی کجایی که یادت بخیر

- من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش   /  هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

- گو، ‌شاهم اعتبار کند گرچه گفته‌اند  /  یارب مباد آنکه گدا معتبر شود ( قاآنی)

- هاتف خلوت به من آواز داد  /  وام چنان کن که توان باز داد ( نظامی)

- بر سیه دل چه سود گفتن وعظ  /  نرود میخ آهنین بر سنگ ( سعدی)

- خمیرمایه‌ی استاد شیشه‌گر سنگ است  /  عدو  شود سبب خیر اگر خدا خواهد

- شاه اگر لطف بی‌عدد راند   /  بنده باید که حد خود داند

- پرسی که تمنای من از لعل لبت چیست  /  چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است

- اندک اندک علم یابد نفس، چون عالی بود  / قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود ( ناصر خسرو)

- هرکسی در بهانه تیز هش است  /  کس نگوید که ماست من ترش است( نظامی)

- جواب است ای برادر‌‌؛ این نه جنگ است  /  کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است (سعدی)

- گر بگویم شرح آن بی حد شود  /  مثنوی هفتاد من کاغذ شود ( مولانا)

- فرزند اگرچه عیبناکست  /  در پیش پدر ز عیب پاکست

- کس نتواند گرفت، دامن دولت به زور  /  کوشش بی‌فایده‌ست، وسمه بر ابروی کور

- بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد  /  یا طاق فرو ریزد و یا قبله کج آید

- از هرچه بگذری سخن دوست خوش‌تر است  /  از یار، ناز خوش‌تر و، از من نیازها (ادیب پیشاوری)

- طمع را نباید که چندان کنی  /  که صاحب کرم را پشیمان کنی

- ابلیس کی گذاشت که ما بندگی کنیم  /  یکدم نشد که بی سر خر زندگی کنیم

- پس زبان محرمان، خود دیگر است  /  همدلی از همزبانی خوشتر است

- نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم  /  الهی بخت برگردد از این طالع که من دارم

- گر دهت روزگار، دست و زبان زینهار  /  هرچه بدانی مگو، هرچه توانی مکن ( ضیاء نیشابوری)

- ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق  /   هرعمل اجری و هر کرده جزایی دارد( حافظ)

- ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست  /  چون وا نمی‌کنی گرهی، خود گره مباش

- به پیش شمع چه خوش گفت قیچی پولاد  /  زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد

- دستت چو نمی‌رسد به بی بی  /  دریاب کنیز مطبخی را

- مکن باور سخن‌های شنیده  /  شنیده کی بود مانند دیده ( ناصر خسرو)

- هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی  /  کس نکند به جای تو، آنچه به جای خود کنی

- با خرابات‌نشینان به کرامات ملاف /  هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

- مشو غره بر حسن گفتار خویش   /  به تحسین نادان و پندار خویش

- علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد  /  دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست (سعدی)

- از مکافات عمل غافل مشو  /  گندم از گندم بروید جو ز جو

- امیدوار بود آدمی به خیر کسان  /  مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان

- ران ملخی نزد سلیمان بردن  /  عیب است ولیکن هنر است از موری

- نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند  /  عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو

- عاقل به کنار آب تا پل می‌جست  /  دیوانه پا برهنه از آب گذشت

- ظلم و ستم گرچه ز دربان بود  /  از اثر غفلت سلطان بود

- جهل من و علم تو فلک را چه تفاوت  /  آنجا که بصر نیست، چه خوبی و چه زشتی

- در سرکشی است خاک‌نشینی که گفته اند  /  فواره چون بلند شود، سرنگون شود

- باش تا صبح دولتت بدمد  /  کاین هنوز از نتایج سحر است

- از دشمنان برند شکایت به پیش دوست  /  چون دوست، دشمن است شکایت کجا برم ( اظهری)

- زلیخا مرد در حسرت که یوسف گشت زندانی  /  چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

- عنان مال خودت را به دست غیر مده  /  که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست

- صد گرگ درنده توی گله  /  بهتر ز عجوزه در محله

- متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست  /  گروهی این، گروهی آن پسندند

- ای مگس عرصه‌ی سیمرغ نه جولانگه توست  /  عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

- گفت شخصی خوب ورد آورده‌ای  /  لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای

- هرچه نصیب است نه کم می‌دهند  /  گر نستانی به ستم می‌دهند

- هیچ کس از پیش خود چیزی نشد  /  هیچ آهن خنجر تیزی نشد

هیچ قنادی نشد استاد کار   /  تا که شاگرد شکر ریزی نشد

- شه به ما کرده عطا حاکم فلفل‌نمکی  /  نه به آن شوری شور و نه به این بی‌نمکی

- هرکه او ارزان خرد، ارزان دهد  /  گوهری طفلی به قرص نان دهد ( مولوی)

- جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند  /  شکسته‌استخوان داند بهای مومیایی را

- حرف، در آخر کار است، نه دانستن کار  /  طاس اگر نیک نشیند، همه کس نراد است

- گر دایره‌ی کوزه ز گوهر سازند   /  از کوزه همان برون تراود که در اوست

- ما که رسوای جهانیم، غم عالم همه پشم است /  طبل پنهان چه زنی، طشت من از بام افتاد

- عالم بی‌خبری طرفه بهشتی بوده است  /  حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم

- در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد / طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد ( نشاط اصفهانی )

- هرچه از دوست می‌رسد نیکوست  /  گر همه پوست باقلا باشد

- دل بدان غمزه‌ی خونریز کشد «جامی» را  /  صید را چون اجل آید پی صیاد رود

- چو دشنام گویی، دعا نشنوی   /  به جز کشته‌ی خویشتن ندروی

- شب‌های هجر را گذراندیم و زنده‌ایم  /  ما را به سخت‌جانی خود این گمان نبود

- صحبت غنیمت است چون به هم رسیده‌ایم  /  تا کی دگر به هم رسد این تخته‌پاره‌ها

- عشق تو در درونم و مهر تو در دلم  /  با شیر اندرون شد و با جان به‌در رود  ( خواجه رستم )

- نه قاضی‌ام، نه مدرس، نه محتسب، نه فقیه  /  مرا چکار که منع شراب‌خواره کنم

- برگ سبزی است تحفه‌ی درویش  /  چه کند، بینوا همین دارد

- تو پنداری که بدگو جان به در برد  /  حسابش با کرام‌الکاتبین است

- نشاط جوانی به پیری مجوی  /   که آب روان باز ناید به جوی

- ای ما لنگ است و منزل بس بعید  /   دست ما کوتاه و خرما بر نخیل 

- هر گلی علت و عیبی دارد   /   گل بی‌علت و بی‌عیب، خداستنوع مطلب : فرهنگی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Meyer
1397/05/6 09:30
Fantastic site you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?
I'd really love to be a part of group where I can get responses from other experienced individuals that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me
know. Cheers!
Rollo
1397/03/31 01:17
Ꮇʏ brother suggested І might likе this website. Ηe waѕ totally rigһt.
This pput upp actually made my Ԁay. You can not consіder simply һow ѕo much
time Ι һad spent foг thіѕ informаtion! Tһanks!
Yule
1397/03/25 04:34
Ϝirst of all I want tto ssay suoerb blog!
І had a quick question іn whіch I'd like to aѕk if үou don't mind.
I wwas interested to кnow hhow yoս center yourzelf and сlear үour thouɡhts prior to writing.

I've had difficuly clearing mу thoᥙghts іn getting my ideas
ߋut. I truly dօ take pleasure іn writing howewver it just ѕeems ⅼike the fіrst 10 to 15
mіnutes ɑгe generally lost jսst trying to figure oᥙt
hoow tο Ьegin. Any recommendations ᧐r hints?
Cheers!
stone janah
1397/03/24 20:13
Howdy! I ҝnow this is somеwһat off topic ƅut Ι ѡɑѕ wondering whch
blog platform ɑre you ᥙsing f᧐r this website? Ӏ'm getting
sick annd tired оf Wordcpress bеcɑuѕe I've hɑԀ issues wikth hackrs ɑnd I'm looking at options fοr anotһer platform.
I would be great іf ʏou could point me in the direction ᧐f a
good platform.
Lazarus
1397/03/23 06:44
Hi, і think tһat i sаw you visited my web site tһuѕ
i came to “return thе favor”.I'm attempting
tο find things to improve mmy web site!I suppose itѕ οk to
use a few of youur ideas!!
Eyelashes
1397/02/28 20:16
Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your
further writ ups thanks once again.
деньги на карту кредит
1397/02/21 19:25
кредит срочно без отказа украина
кредит онлайн на карту украина без
процентов
срочно нужен кредит с плохой кредитной историей украина
срочно взять кредит на банковскую карту
взять кредит по паспорту на карту
где взять деньги срочно с плохой кредитной историей
украина
круглосуточный займ
Seamus
1397/02/19 12:26
Peculiar article, just what I needed.
viagra super active générique 100mg
1397/01/23 10:42
Hello, еverything iѕ going fіne hеre and ofcourse every оne is sharing іnformation, thɑt's reallү fine, keep up writing.
johnson
1397/01/11 11:18
Hi there, after reading this awesome paragraph i am too delighted
to share my know-how here with mates.
pharmacy sale
1397/01/10 12:03
Oһ my goodness! Impressive article dude! Тhank үou, However I am experiencing issues ᴡith yоur RSS.
I don't understand thе reason wһy I can't join it. Ιs theгe anyone else having tһe sаme RSS
problems? Anybody whߋ knowѕ thе ansѡer will yoս kindly respond?
Thanx!!
mezo
1397/01/6 13:39
I am genuinely grateful tօ the owner of thiѕ site who
has shared tһis great article at at thiѕ time.
Generic cialis
1397/01/3 13:08

Valuable posts. Appreciate it.
generic cialis review uk does cialis cause gout viagra or cialis buying cialis overnight where to buy cialis in ontario free cialis canadian drugs generic cialis cialis 100 mg 30 tablet price cialis wal mart pharmacy cialis great britain
CialisStync
1396/12/27 20:30

Great facts. Kudos.
viagra cialis levitra generic cialis at walmart cialis for bph cialis dosage cialis savings card enter site very cheap cialis cipla cialis online achat cialis en itali cialis daily dose generic enter site natural cialis
Lavonda
1396/09/17 15:20
Its like you learn my thoughts! You seem to grasp a
lot about this, like you wrote the guide
in it or something. I feel that you could
do with a few % to drive the message house a
little bit, however other than that, this is excellent blog.

An excellent read. I'll definitely be back.
best psychic mediums
1396/08/10 17:33
اطلاعات مفید. خوشبختانه من وب سایت شما را ناخواسته یافتم
و من تعجب می کنم که چرا این پیچ و تاب سرنوشت پیش از آن صورت نگرفت!

من آن را نشانه گذاری کردم
Why is my Achilles tendon burning?
1396/06/11 18:50
Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with after that
you can write otherwise it is complicated to write.
How long does Achilles tendonitis last for?
1396/06/6 11:10
Wow, this paragraph is good, my younger sister is analyzing such things,
so I am going to tell her.
Teri
1396/05/16 23:36
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really
nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to
come back later on. Many thanks
std test at home
1396/04/5 00:06
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به
من مؤمن اما فقط برای while.
من این مشکل خود را با جهش در منطق و
شما خواهد را سادگی به پر کسانی
که معافیت. در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می
مطمئنا بود در گم.
Louvenia
1396/02/21 22:04
Hi, for all time i used to check webpage posts here
early in the morning, because i love to gain knowledge of more and more.
pieta
1391/03/31 14:48
عالیه.ممنون

دود اگربالا نشیند کسر شان شعله نیست
جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتراست.
ج.ا
1390/06/4 11:46
جالب بود. ولی بهرحال جای تكمیل شدن هم دارد
علی
1389/03/31 14:18
اقا دمت گرم .
ماه منیر
1388/12/13 16:52
کارت بی نظیر و قابل تحسین بود
ممنون
فرهاد مهرگان
1387/11/9 18:48
سپاسگذار از زحمتی که کشیدید

خیلی خوب بود و مفید
لذت بردم
تازه متولد
1387/11/7 10:05
لام پویای عزیز ...
خدا قوت ...
ممنون برای پست جالبت

تقدیم به شما:

پرکن پیاله را
كه این آب آتشین
دیری است ره به حال خرابم نمی برد
این جامها
كه در پیم می شود تهی
دریای آتش است كه ریزم به كام خویش
گرداب می رباید و آبم نمی برد
من با سمند سركش و جادویی شراب
تا بیكران عالم پندار رفته ام
تا دشت پر ستاره اندیشه های ژرف
تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی
تا كوچه باغ خاطره های گریز پا
تا شهر یادها
دیگر شرابم جز تا كنار بستر خوابم نمی برد
پر كن پیاله را
هان
ای عقاب عشق
از اوج قله های مه آلوده دور دست
پرواز كن
به دشت غم انگیز عمر من
آنجا ببر مرا كه شرابم نمی برد
آن بی ستاره ام كه عقابم نمی برد
در راه زندگی
با این همه تلاش و تقلا و تشنگی
با این كه ناله میكشم از دل
كه آب
آب
دیگر فریب هم به سرابم نمی برد
پر كن پیاله را

فریدون مشیری
حمیدی
1387/11/6 16:56
ممنونم از زحمتی که کشیده‌اید کار ارزشمندی است انتظار توجه بیشتری می‌رفت ولی از ارزش کار شما نمی‌کاهد
این شعر سعدی را هم ببینید:
باطل است آنچه مدعی گوید
خفته را خفته کی کند بیدار
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo